Privacybeleid

Snap Surveys Limited,  Snap Surveys NH, Inc. en QMS BVBA  zijn toegewijd om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Deze privacy beleidsverklaring is van toepassing op www.snapsurveys.be en www.snapsurveys.eu, beiden eigendom en beheerd door Snap Surveys Limited. Onze privacybeleidsverklaring omschrijft hoe we persoonlijke informatie over bezoekers van onze website verzamelen en gebruiken.

Lees het volgende zorgvuldig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe we deze zullen behandelen te begrijpen. Door het bezoeken van www.snapsurveys.be of www.snapsurveys.eu gaat u akkoord en stemt u in met de in dit beleid beschreven praktijken.

Volgens de toepassing van de  wet op de bescherming van de persoonsgegevens zijn de volgende bedrijven verantwoordelijk:

– Snap Surveys Limited (company number 01672722), 5, Mead Court, Cooper Road, Thornbury, Bristol BS35 3UW, voor wat betreft alle data (bijvoorbeeld registratie facturatie en klantgegevens) behalve data die wordt aangeleverd via een enquête uitgevoerd door haar klanten

– QMS BVBA (ondernemingsnummer 0843.078.666), Sint-Laureisstraat 83, 2018 Antwerpen, voor wat betreft alle data (bijvoorbeeld registratie, facturatie en klantgegevens) behalve data die wordt aangeleverd via een enquête uitgevoerd door één van haar klanten.

De databeheerder van de klantenenquêtes is de klant zélf, die de enquête heeft opgesteld en gepubliceerd, die bepaalt hoe de enquêtevragen en antwoorden zullen worden gebruikt en kenbaar gemaakt aan derden. Wij zullen deze klantenenquête gegevens enkel verwerken in overeenstemming met de instructies en toestemming die onze klant ons aanlevert.

TRUSTe European Safe Harbor certification

Snap Surveys Limited is bekroond met het TRUSTe Privacy Seal. Dit betekent dat dit privacybeleid en praktijken zijn beoordeeld door TRUSTe met betrekking tot de naleving van het programma van TRUSTe waaronder transparantie, verantwoordelijkheid en keuze met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Het TRUSTe-programma dekt geen informatie die kan worden verzameld via downloadbare software. Dit privacy statement heeft betrekking op de website www.snapsurveys.eu en www.snapsurveys.be. De missie van TRUSTe, zijnde een onafhankelijke derde partij, is om het online vertrouwen bij de consumenten en organisaties wereldwijd te versnellen via haar toonaangevende privacy keurmerk en het aanbieden van innovatieve vertrouwelijkheidsoplossingen.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacybeleid of de privacypraktijken, gelieve een van de volgende adressen te contacteren:

  • UK address: 5 Mead Court, Cooper Road, Thornbury, Bristol BS35 3UW, UK
  • België – Nederland – Luxemburg : Sint Laureisstraat 83, 2018 Antwerpen, België

of stuur een mail naar privacy@snapsurveys.com. Mocht u ontevreden zijn over onze reactie, kan u steeds contact nemen met TRUSTe via deze link.

Snap Surveys Limited voldoet aan het U.S. – E.U. Safe Harbor framework en het U.S. – Swiss Safe Harbor framework zoals uitgezet door het U.S. Department of Commerce met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens afkomstig van EU-lidstaten en Zwitserland. Snap Surveys Limited heeft verklaard dat het de  Safe Harbor Privacy Principles onderschrijft met betrekking tot kennisgeving, keuze, overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. Voor meer informatie over het Safe Harbor programma en om de certificaten van Snap Surveys Limited te raadplegen, gelieve volgende weblink te bezoeken http://www.export.gov/safeharbor/

Informatie die wij over u kunnen verzamelen

Wanneer u onze website en onze diensten gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

Informatie die u ons bezorgt

U kan ons informatie over uzelf bezorgen door formulieren in te vullen op onze website, of door te corresponderen met ons via de telefoon, via e-mail of op enigerlei andere wijze. Dit omvat ook informatie die u ons bezorgt wanneer u zich registreert op onze website, inschrijft op onze diensten (inclusief deelname aan – of het opzetten van een enquête, of u in te schrijven op gratis webpeilingen of onze nieuwsbrief), een bestelling plaatst op onze website, deelneemt in fora op onze website en wanneer u een probleem meldt met betrekking tot onze website. De informatie die u ons bezorgt kan uw naam, organisatie, adres, e-mail adres, telefoonnummer, gebruikersnaam, financiële en betaalkaartgegevens (inclusief facturatieadres) en een persoonlijke omschrijving bevatten.

Onze diensten stellen onze klanten in staat om hun enquêtes te creêren en te beheren. We hosten mogelijkerwijs de enquêtes van onze klanten o p onze servers, en verzamelen de antwoorden op deze enquêtes. We kunnen ook analyses van deze gegevens uitvoeren om rapporten voor u te produceren. Bijgevolg, indien u een enquête creëert gebruik makend van onze diensten:

  • zullen wij enquêtegegevens bewaren, opslaan en verwerken voor u
  • zullen wij contactgegevens van deelnemers verwerken indien u ons  e-mail adressen van mogelijke deelnemers bezorgt om hen via e-mail uit te nodigen op uw enquête te antwoorden

maar zoals hieronder toegelicht, zullen wij deze gegevens zélf niet gebruiken, noch aan derden bezorgen, tenzij in de beperkte omstandigheden die hieronder worden beschreven.

Indien u een respondent bent op een enquête van onze klant, zullen wij de antwoorden die u geeft verzamelen en opslaan, en voeren wij mogelijkerwijze analyses uit op deze gegevens, om een rapport aan te leveren aan onze klant. Gelieve te noteren dat onze klant verantwoordelijk blijft voor deze gegevens en hun beheer, zoals toegelicht in “hoe wij de informatie gebruiken” hieronder.

Informatie die wij over u verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch informatie over uw bezoek verzamelen, zoals de webpagina’s die u bezocht, de diensten die u raadpleegde of waar u naar zocht, de duur van uw bezoek op bepaalde pagina’s, het tijdstip en de datum van deze handelingen, en een telefoonnummer dat u gebruikte om onze klantendienst te contacteren. We kunnen ook informatie verzamelen over het toestel en de toepassingen die u gebruikte om toegang te krijgen tot onze diensten, inclusief uw IP adres (van dewelke wij uw geografische locatie kunnen afleiden), logingegevens en browsertype. Indien u op onze website terechtkomt via een externe bron (zoals een link op een andere website, of via een e-mail) registreren wij informatie over deze bron.

Wij kunnen ook automatisch informatie verzamelen over het gebruik van onze software, inclusief de versie die u gebruikt en het aantal gebruikers van de software.

Informatie die wij ontvangen van andere bronnen

We kunnen informatie over u ontvangen van derden, met wie wij werken, inclusief onze business partners, onderaannemers met betrekking tot technische dienstverlening, betalings- en leveringsdiensten, providers van analytics en zoekinformatie en kredietinstellingen- of agentschappen.

Hoe we de informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die wij over u bewaren voor de volgende toepassingen:

Om onze verplichtingen na te komen die ontspruiten uit de contracten die werden opgemaakt tussen u en ons, om u de informatie, producten en diensten te leveren die u van ons verzoekt, inclusief het leveren van klantenondersteunende diensten.

Om u onze nieuwsbrief te bezorgen of andere informatie over producten en diensten die wij aanbieden, vergelijkbaar met deze die u reeds aankocht bij ons, of waarnaar u heeft gevraagd, of waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn. Wij kunnen de informatie ook gebruiken om de effectiviteit van onze reclamecampagnes te meten en te begrijpen en om u relevante reclameboodschappen te sturen. Indien u wenst dat wij uw informatie niet op deze manier gebruiken, kan u ons steeds contacteren op privacy@snapsurveys.com om u uit te schrijven van verdere reclameboodschappen. Voor marketingdoeleinden bezorgen wij u gegevens nooit aan derden.

Om u te informeren over wijzigingen (permanente of tijdelijke) in onze dienstverlening.

Om ons ervan te vergewissen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve wijze voor u en voor uw computer wordt voorgesteld.

Om onze website te beheren, en voor interne doeleinden, zoals het oplossen van problemen, data analyse, testactiviteiten, onderzoeks- en statistische doelstellingen, en als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig te houden.

Gebruik van gegevens van klantenenquêtes – klanten: we gebruiken uw enquêtegegevens om ze te bewaren, op te slaan en te verwerken in overeenstelmming met uw instructies. We gebruiken de enquêtegegevens enkel en alleen om u enquêtediensten aan te bieden, en wij zullen deze gegevens enkel voor onze eigen doelstellingen gebruiken indien u uw enquête-antwoorden publiek heeft gemaakt, of indien u ons uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, of indien wij hiertoe verplicht worden bij wet.

Gebruik van gegevens van klantenenquêtes – respondenten ; alle informatie die bezorgt via een enquête van onze klant, zal bezorgd worden aan onze klant. Gelieve kennis te nemen van het feit dat onze klanten de enquêtes beheren en ook bepalen wat er gebeurt met de enquêtegegevens. Mogelijks kan dat ook het gebruik van die gegevens voor onderzoeksdoeleinden zijn, of om de antwoorden publiek kenbaar te maken.We raden u aan om de klant die de enquête beheert te contacteren om te begrijpen hoe wij uw enquête-antwoorden zullen gebruiken. De klant kan u de eigen privacybeleidsverklaring bezorgen waarin het gebruik van enquêtegegevens wordt omschreven. Wij zullen op geen enkele wijze informatie die u gaf als een antwoord op een enquête, of uw contactgegevens, aan derden bezorgen (tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of daartoe verplicht worden door de wet). Verder zullen wij nooit uw contactgegevens gebruiken om u te contacteren voor enig doel dat buiten het beheren van de enquête valt.

Wij kunnen data afkomstig uit een aantal enquêtes verzamelen om algemene statistische informatie en benchmarks op te stellen. Dergelijke informatie wordt geenszins in verband gebracht met gegevens over individu’en, en het zal niet mogelijk zijn om een individu te identificeren op basis van deze algemene resultaten.

Wij kunnen informatie verzamelen over het gebruik van onze software, om u te laten genieten van een automatische update functie, of om ons ervan te vergewissen dat u de software gebruikt in overeenstemming met de gebruyiksvoorwaarden van uw licentie.

Vrijgave of delen van uw informatie

Wij zullen uw informatie niet verkopen aan derden, of vrijgeven aan derden voor marketingdoeleinden.

Wij zullen uw persoonlijke informatie enkel vrijgeven in de hieronder omschreven omstandigheden.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bezorgen aan bedrijven die diensten leveren om ons te helpen in onze activiteiten, zoals het verzenden van uw bestelling, uw kredietwaardigheid te onderzoeken (waar dit een voorwaarde is om een contract met u af te sluiten) of om klantendiensten te verschaffen. Het is deze bedrijven toegestaan om uw persoonlijke gegevens enkel te gebruiken om deze diensten voor ons te realiseren.

Wij kunnen verzamelde enquêtegegevens aan derden bezorgen voor benchmarkdoeleinden en om algemene statistieken te publiceren.

Wij kunnen data afkomstig uit een aantal enquêtes verzamelen om algemene statistische informatie en benchmarks op te stellen. Dergelijke informatie wordt geenszins in verband gebracht met gegevens over individu’en, en het zal niet mogelijk zijn om een individu te identificeren op basis van deze algemene resultaten.

Wij kunnen uw informatie vrijgeven aan analyse- en zoekmotoren dienstverleners die ons bijstaan in het verbeteren en optimaliseren van onze website.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven:

  • ingeval we verplicht worden om deze vrij te geven of te delen met als doelstelling te beantwoorden aan enigerlei wettelijke plicht of om een verzoek te beantwoorden van de overheid of een regelgevende autoriteit
  • om de gebruiksvoorwaarden van onze website, softwarelicenties of andere overeenkomsten toe te passen of af te dwingen en om de rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten), eigendom of veiligheid van Snap Surveys Limited of Snap Surveys NH, Inc., QMS BVBA, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties om fraude te bestrijden en kredietwaardigheidsrisico’s te beperken.
  • ingeval we betrokken zijn in een fusie, aquisitie of verkoop van alle of een deel van onze eigendommen. In dat geval zal u via e-mail en/of een formele berichtgeving op onze website geïnformeerd worden over elke wijziging in het eigenaarschap of gebruik van uw persoonlijke gegevens, en over enigerlei keuzes die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Indien wij, of een belangrijk deel van onze eigendommen worden verkregen door een derde zullen de persoonsgegevens die door ons worden beheerd deel uitmaken van de overgedragen eigendommen.
  • indien u opteert om uw enquêteresultaten publiek toegankelijk te maken
  • aan elke externe partij, ingeval u hiervoor voorafgaandelijke toestemming heeft gegeven

Uw gegevens wijzigen

Indien u uw persoonsgegevens of data wenst te wijzigen of aan te vullen, kan u dat doen door deze wijzigingen aan te brengen, eenmaal u ingelogd bent op uw account, of door een mail te sturen naar Customer Support op het volgende adres:customerservices@snapsurveys.com. We zullen uw verzoek beantwoorden binnen een termijn van 30 dagen.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens voorzolang uw account actief is, of voor zolang nodig is om u diensten te leveren. Indien u uw account wenst stop te zetten, of verzoekt om uw informatie niet langer te gebruiken om u diensten te bezorgen, gelieve ons te contacteren (customerservices@snapsurveys.com)

Wij zullen uw informatie bewaren en gebruiken waar nodig, om te beantwoorden aan onze wettelijke plichten, om conflicten op te lossen en om onze akkoorden af te dwingen.

Gelieve te noteren dat onze klanten hun enquêtegegevens beheren. Indien u een respondent bent op een enquête van onze klanten, dient u rechtstreeks met hen contact te nemen om gegevens aan te passen of te verwijderen uit uw enquête-antwoorden.

Cookies

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers op onze website. Dit helpt ons om de prestaties van onze website en uw ervaring als bezoeker van onze website te verbeteren. Voor een gedetailleerd overzicht over cookies en het doel waarom we ze gebruiken gelieve deze link te volgen ‘A guide to cookies on this site’ (Engels).

Webbeacons

We gebruiken webbeacons om ons te helpen de inhoud van onze website beter te beheren, door ons te informeren over welke inhoud effectief is. Webbeacons zijn kleine afbeeldingen met een unieke identificator, vergelijkbaar met cookies. Ze worden gebruikt om de online bewegingen van de internaut te volgen. In tegenstelling tot cookies, die op de harde schijf van een computer worden bewaard, worden webbeacons onzichtbaar ingevoegd op webpagina’s. Ze hebben de grootte van het punt aan het einde van deze zin. Webbeacons verzameken informatie zoals cookie identifiers, IP adressen, datum en tijdstip van het bezoek op de pagina, en de URL van de pagina op dewelke het webbeacon verschijnt. De gegevens die wij verzamelen worden geaggregeerd en geanonymiseerd en we leggen geen verband tussen de informatie die verzameld wordt door webbeacons en enigerlei persoonsgegevens.

Wanneer wij u e-mails versturen, kunnen wij eveneens een webbeacon integreren om ons in staat te stellen het aantal mensen die onze mails openen te bepalen, wanneer en hoe dikwijls onze mail werd bekeken, of (en welke) koppelingen werden aangeklikt en of onze e-mail werd doorgestuurd. Wanneer u op een koppeling in een e-mail klikt, kunnen wij deze individuele actie registreren om ons aanbod voor u aan te passen. Webbeacons kunnen geweigerd worden indien zij aangeleverd worden via e-mail. Indien u geen webbeacons wenst te ontvangen via e-mail, moet u HTML afbeeldingen desactiveren of het ontvangen van HTML e-mails via u e-mailsoftware blokkeren. Gelieve te noteren dat dit de leesbaarheid en functionaliteit van dergelijke e-mails kan benadelen.

Web-tracking

We gebruiken een web-tracking systeem om bezoekerspatronen te identificeren op onze website. Wij verzamelen de domeinnamen, verwijzingsdata, browsergegevens, platformtype en duur van het bezoek van onze website. De verzamelde gegevens worden gebruikt om bezoekersstatistieken op te stellen over onze website, met als doel de website te evalueren. We brengen deze informatie niet in verband met persoonsgegevens. Gelieve te noteren dat we op dit ogenblik niet compliant zijn met enigerlei “do not track” signaal of ander vergelijkbaar mechanisme in een webbrowser die een verzoek tot uitschakeling van online trackting van individuele gebruikers van onze website aanbiedt.

Forums/Privé berichten

Indien u de forums of Privé berichten op deze website gebruikt, moet u er kennis van nemen dat alle persoonsgegevens die u hier invoert gelezen, verzameld of gebruikt kan worden door andere gebruikers van deze fora, en dat zij gebruikt kunnen worden om ongewenste berichten te versturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u verkiest in te voeren in deze fora of persoonlijke berichten. Gelieve er kennis van te nemen dat u de mogelijkheid heeft om uw e-mail adres te verstoppen in het forum door te klikken op “Board Settings” en vervolgens “privacy settings” te selecteren. Om uw persoonsgegevens te verwijderen van onze blog of het community forum, contacteer ons via privacy@snapsurveys.com. In sommige gevallen zijn wij niet in staat om uw persoonsgegevens te verwijderen. Desgevallend zullen wij u hierover informeren en de reden opgeven waarom wij niet in staat waren uw gegevens te verwijderen.

U beschikt over de optie om e-mail berichten te ontvangen telkens wanneer iemand reageert op de threads of discussieborden die u toevoegd aan uw kennisgevingslijst. Indien u niet langer deze berichten wenst te ontvangen logt u in op uw forum account en wijzigt u de berichtgevingsinstellingen.

Koppelingen naar andere websites

Onze website kan verwijzingen bevatten van en naar websites beheerd door derden, inclusief deze van adverteerders of onze filialen en partners. Indien u op een link naar deze websites klikt gaat u naar de door u geselecteerde website. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze externe partijen, en we kunnen niet garanderen dat zij hetzelfde privacybeleid toepassen als wij. Wij bevelen u aan om het privacybeleid van deze externe partijen te consulteren alvorens u uw persoonsgegevens aan hen bezorgt.

Sociale Media Functies en Widgets

Onze website bevat Sociale Media functies, zoals de Facebook Like button en Widgets, en de Share This button of interactieve mini-progamma’s die op onze website draaien. Deze functies kunnen uw IP adres, de pagina’s die u bezoekt op onze site verzamelen, en kunnen een cookie achterlaten om te zorgen dat deze functies correct werken. Sociale mediafuncties en Widgets worden gehost door derden of rechtstreeks op onze website. Uw interacties met deze functies worden beheerst door het privacybeleid van de firma die ze aanlevert. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van uw informatie door deze externe partijen.

Opslag en veiligheid

De informatie die wij over u verzamelen kan doorgegeven of opgeslagen worden op een lokatie buiten de Europese Economische Unie (EEU). Deze kan ook verwerkt worden door werknemers buiten de EEU die voor ons of een van onze leveranciers werken. Deze werknemers kunnen – bijvoorbeeld – betrokken zijn in het leveren van diensten om uw betalingsgegevens te verwerken. Door uw persoonsgegevens en data in te voeren, gaat u akkoord met deze transfer of opslag of verwerking van uw gegevens. De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons, en wij zullen alle nodige stappen nemen om te verzekeren dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met ons privacybeleid worden behandeld.

Alle informatie die u ons bezorgt wordt opgeslagen op beveiligde servers. Wanneer u persoonlijke gegevens invoert op de klantenlogin pagina van de website, wordt deze informatie versleuteld gebruik makend van secure socket layer technologie (SSL). Ingeval u een paswoord gebruikt om toegang te krijgen tot specifieke zones van onze website, bent u verantwoordelijk om dit paswoord vertrouwelijk te bewaren, en wij adviseren u dit paswoord niet te delen met anderen.

Wij volgen algemeen aanvaarde sectorrichtlijnen om de persoonsgegevens en data die ons bezorgd wordt te beschermen, zowel tijdens de transmissie ervan en eens we ze ontvangen hebben. Geen enkele transmissie- of opslagmethode op het internet is echter 100% veilig. Daarom kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen, hoewel wij ons best doen om uw persoonsgegevens te allen tijde te beschermen. Elke gegevensoverdracht naar onze website is dan ook op eigen risico. Eens wij uw informatie ontvangen hebben, zullen wij strikte procedures en veiligheidsfuncties gebruiken om ongeoorloofde toegang te vermijden.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Elke wijziging die wij doorvoeren in dit privacybeleid zal vermeld worden op deze pagina, en waar de wijzigingen materieel zijn, zullen wij u via e-mail of een berichtgeving op onze homepage informeren, alvorens deze wijzigingen van kracht worden. Gelieve regelmatig deze pagina te bezoeken om deze wijzigingen te raadplegen. U wordt verondersteld toestemming te geven voor enigerlei wijziging indien u onze website blijft bezoeken en/of diensten blijft afnemen na de datum waarop deze wijzigingen effectief werden.

Laatst gewijzigd op 28 augustus 2015