Indien u vragen heeft over de opgesomde Snap software functionaliteiten, of andere diensten die wij aanbieden, contacteer ons of bel ons op +32 (0)3 237 67 78 

Creëer dynamische surveys

Aan de slag

Koop panels
Kopieer bestaande enquêtes
Start meteen met vragenlijst sjablonen
Maak je eigen vragenlijst sjablonen
Vraagstijlen: drop down, rasters, single respons, multiple respons, open vragen, vrije tekst, tijd, datum en semantische schalen
Herbruikbare vraagstijlen
Maak meertalige vragenlijsten
Export / import vraag en antwoord voor makkelijke vertaling
Verplaats en plak vragen van andere vragenlijsten
Bibliotheek met meer dan 100 professioneel ontworpen vragen
Bouw je eigen bibliotheek in eender welke taal

Aangepast ontwerp en branding

Tekstvakken in verschillende kleuren
42 checkbox stijlen in verschillende kleuren of eigen ontwerp
Gebruik afbeeldingen in plaats van tekst voor je vraag- en antwoord labels
Achtergrond afbeeldingen
12 stijlen in verschillende kleuren of eigen ontwerp
28 stijlen in verschillende kleuren of eigen ontwerp
Extra actieknoppen, waaronder Herstart, Printen en Opslaan
Aangepaste kleuren voor row highlighting op individuele vragen
Aanpasbare HTML onderdelen
Vaste of veranderlijke schermbreedte
Aanpasbare waarschuwings en foutboodschappen
Aanpasbare URL’s

Visuele vragen

Sliders waaronder smiley sliders en hoeveelheid sliders
Aanklikbare afbeeldingen zoals sterrenreeksen, regiokaarten
Multimedia – video of geluidsfragmenten
Kalenderinput voor datum antwoorden
Cijferinput voor kwanitatieve antwoorden
Klokinput voor tijd antwoorden
Toetsenbordinput voor tekstantwoorden

Tekst substitutie

Injecteer antwoorden komende van single respons vragen
Injecteer antwoorden komende van multiple respons vragen
Injecteer antwoorden uit open vragen
Injecteer antwoorden van/naar de vraagzone in een raster (beoordelingsschaal/matrix stijl)
Injecteer antwoorden van/naar de antwoordzone in een raster  (beoordelingsschaal/matrix stijl)

Routing (skipping)

Voorwaardelijk tonen van vraag / tekst velden
Verspringen naar een volgende vraag afhankelijk van het antwoord
Verspringen naar een volgende vraag onafhankelijk van het antwoord
Toon routing instructies op de vragenlijst
In-survey berekeningen

Randomiseren van vraagelementen

Willekeurig presenteren van individuele pagina’s van een vragenlijst
Willekeurig vragen ordenen in een rooster, bvb. vragen met een beoordelingsschaal
Willekeurig ordenen van antwoordcodes in een multiple-choice vraag

Antwoorden maskeren

Dynamisch verbergen van antwoord keuzes gebaseerd op eerdere antwoorden
Permanent verbergen van antwoord keuzes (e.g. voor “Niet van toepassing” in een raster met beoordelingsschalen)
Automatisch beantwoorden indien het maskeren slechts één antwoordoptie behoudt

Validatie van antwoorden

Exclusieve antwoorden voor multi-choice vragen
Vragen verplicht maken
Specificeer een minimum of maximum aantal antwoorden voor meerkeuzevragen
Specificeer een limiet op het aantal karakters en karakterformat bij het antwoorden op open vragen
Items rangschikken in volgorde van de voorkeur
Bereken totalen “in real time” bij hoeveelheidsvragen
Verzeker dat gegevens nauwkeurig ingevoerd worden met patronen, bijvoorbeeld post / postcode formaat of e-mail adressen
Maak aangepaste patronen

Link naar een externe database

Automatisch presenteren van vragenlijsten in de gewenste taal van de deelnemers (of geef hen de optie om een taal te kiezen)
Injecteer vooraf gekende gegevens in de enquête, zoals adres, naam of demografische gegevens
Update uw database automatisch met nieuwe of gewijzigde gegevens

Overige

Quota controles op basis van antwoorden op een enkele vraag
Quota controles op basis van antwoorden op meerdere vragen
Spellingcontrole op de vragenlijst
Maak een backup van enquêtes, inclusief gegevens en analyses
Karakterteller voor de open vragen
Specificeer webpagina na het indienen
Deelnemers kunnen bestanden uploaden, zoals een CV of een foto
Stuur e-mail alerts, die geactiveerd worden in geval van een specifiek antwoord of antwoorden

Indien u vragen heeft over de opgesomde Snap software functionaliteiten, of andere diensten die wij aanbieden, contacteer ons of bel ons nu op: +32 (0)3 237 67 78

Verspreiden vragenlijsten en datacollectie

Bereid uw vragenlijst voor

Print de papieren vragenlijsten in een waaier van layouts en maten inclusief brochure formaat
Pre-print unieke ID of referentienummers op individuele vragenlijsten
Pre-print adresgegevens voor enveloppevensters

Interview processen / planning

Automatiseer interview start- en einddatum
Plan e-mail uitnodigingen en herinneringsmails
Personaliseer de tekst van uw uitnodigingen en herinneringstekst met velden uit een externe database
Stuur uitnodigen en herinneringsmails in tekst- of HTML formaat
Verzend vanop een aangepast “from” veld overeenkomstig uw branding
Integreer “Opt-out” voor uitnodigingen en herinneringsbericht
Ken veilige logins toe aan deelnemers (om éénmalig of meermaals te antwoorden)
Specifieer een gepersonaliseerde surveylijst voor individuele mobiele apparaten of interviewers
Upload enquêtes naar mobiele apparaten vanop afstand

Data collectie / beheer

Automatisch herkennen van wijzigingen en doorgestreepte reacties
Optical Mark Recognition (OMR) met kalibratie en rechtzetten/uitlijnen
Optical Character Recognition (OCR) met kalibratie en rechtzetten/uitlijnen
Geautomatiseerde rapportage van case-status (i.e. gescand, herkend of gereinigd)
Automatisch herkennen van verkeerd gescande pagina’s
Leest multiple choice antwoorden, nummers en duidelijke handgeschreven tekst
Opslaan van gedeeltelijke respons
Opslaan van respons op server
Ontvang de respons als e-mail
Automatisch synchroniseren van enquêtes op Android, Apple en Windows-apparaten
Versleutelde enquêtegegevens op mobiele apparaten en tijdens verzending
Controleer de nauwkeurigheid van de data-input
Bekijk de statistieken van gegevensinvoer (bijvoorbeeld nauwkeurigheid,data-input per minuut)
Bekijk interview statistieken (bijvoorbeeld tijd, duur)
Verwijder individuele respons in Snap
Bewerk individuele respons in Snap
Mogelijkheid om spellingcontrole toe te passen op vrije tekst respons
Geo-locatie – Hou tijd, datum en locatie coördinaten bij van elk interview

Overige

Maak een WC3 toegankelijke versie
Zet vragenlijst groepen op. Deelnemers vullen herhaaldelijk dezelfde vragenlijst in, maar telkens met een ander onderwerp
Stel meerdere vragenlijsten ter beschikking aan een panel
Deel enquêtes via sociale media

Indien u vragen heeft over de opgesomde Snap software functionaliteiten, of andere diensten die wij aanbieden, contacteer ons of bel ons nu op: +32 (0)3 237 67 78

Krachtige Analyse, Intelligente Rapportage

Onderzoeksrapporten

Questionnaire Report. Een toplevel samenvatting van de resultaten – standaard beschikbaar voor elke nieuwe enquête
Summary Report. Bekijk resultaten in meer detail – standaard beschikbaar voor elke nieuwe enquête
Smart Reports. Gebruik uw eigen commentaar en analyse om zo dynamische en herhaalbare Smart Reports te creëren, speciaal afgestemd op de lezer

Analysetools

Resultaten filteren om te analyseren hoe verschillende groepen specifieke vragen beantwoorden
Orden en vereenvoudig uw gegevens. Bvb. combineer ‘Goed’ en ‘Zeer goed’  in een ratingschaal in één nieuwe categorie – ‘Positief’
Geef een bepaald gewicht aan reacties
Rim weighting (Random Iterative Method)
Berekenen van gemiddelde scores
Maak frekwentietabellen
Maak kruistabellen
Integreer meerdere breaks (Y-assen) in kruistabellen
integreer of negeer ontbrekende waarden (bijvoorbeeld ‘geen antwoord’) in procentuele berekeningen
Volledig aanpasbare grafiekstijlen inclusief staaf, taartbubble en lijn grafieken
Tekst reacties samenvatten met wordclouds
Maak lijsten van tekstuele reacties
Bedek enquêteresultaten met afbeeldingen (bijvoorbeeld regionale kaarten)
Analyseer op datum – specificieer periodes, bijvoorbeeld week, maand, kwartaal, jaar of per dag, dag van de week, dag van de maand
Analyseer op tijd – geef perioden aan bijvoorbeeld uur, minuten, seconden
Analyseer op vorm, bijvoorbeeld bij multi-mode projecten of meertalige enquêtes
Toon resultaten in de context. Bijvoorbeeld om de tevredenheid scores te vergelijken voor een nominale dienst met de gecombineerde resultaten voor alle andere beoordeelde diensten

Database links

Automatisch gegevens importeren vanuit een database. Excel spreadsheet, MS Access database, Triple-S, SPSS en SQL databases
Automatisch gegevens exporteren naar een database. Excel spreadsheet, MS Access database, Triple-S, SPSS en SQL databases
Automatisch gegevens importeren vanuit Snap survey
Automatisch gegevens exporteren naar Snap survey
Voeg verschillende enquêtes samen die dezelfde deelnemers hebben, maar verschillende vragen

Statistische analyse

Factoranalyse
Clusteranalyses
Z test / T test / U test
Gapanalyse
Kwartielen
Minimum, Maximum en Range
Standaardafwijking, Variantie en Standaard Error
Gemiddelde absolute afwijking op standaard statistieken
Staal standaard deviatie (N-1)
Staal variantie
Skewness en Kurtosis
Gemiddelde, Modus en Mediaan

Deel je resultaten

Voeg resultaten uit papieren enquêtes toe aan online rapporten
Ken logins toe om analyses online te bekijken en te creëren
Ken logins toe om rapporten online te bekijken
Specificeer tot welke vragenlijsten en resultaten elke medewerker toegang heeft
Publiceer resultaten in HTML om online te bekijken
Kopieer en plak naar Microsoft Office en andere software pakketten
Print gescande open-einde respons

Server Security

ISO 27001 Security certificatie
SAS 70 / SSAE 16 gecertificeerde data centres in de EU (Londen, UK)
Beveiligde, versleutelde vragenlijst en aanlevering rapportages via https
Alle gegevens versleuteld in rust
Permanente malware scanning
Nieuwste beveiligingsupdates toegepast
Dagelijkse kwetsbaarheidscan
Dagelijkse backups

Hulp en ondersteuning

HelpDesk – UK, Europe, APAC, US en Canada
Training – Op maat gemaakte cursussen die elk aspect van het enquête process omvat, inclusief consultancy
Hulpmiddelen – Werkbladen, Webinar, “How-To” Videos